Raport.

ALTA SA (22/2018) Powierzenie badania sprawozdania finansowego ALTA S.A. 2018r. Spółce UHY-ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. K.

Zarząd ALTA S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na podstawie Art. 16 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, uchwałą z dnia 31.07.2018 r. powierzyła Spółce UHY-ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. przeprowadzenie przeglądu sprawozdania finansowego śródrocznego za I półrocze 2018 r. oraz przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego rocznego Spółki za 2018 r. Tym samym Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez ALTA S.A. i UHY - ECA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie aneksu nr 1 do umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego, zawartej w dn. 21.07.2017 r. na okres obejmujący przegląd sprawozdania za I półrocze 2018 r. i badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alta SA
ISIN:PLTRNSU00013
NIP:527-010-29-48
EKD: 74.15 działalność holdingów
Adres: ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa
Telefon:+48 22 2508840
www:www.altasa.pl
Kalendarium raportów
2021-08-26Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
2021-08-26Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALTA
2021-07-29 04-07-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor