Raport.

ALTA SA (11/2018) Strategia Spółki ALTA S.A. na lata 2018-2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd ALTA S.A. podjął w dniu 24.05.2018r. uchwałę w sprawie Strategii Spółki na lata 2018-2022.
Strategia wyznacza nowe kierunki działalności Spółki w tym współinwestowanie w projekty rewitalizacji i planowania obszarów miejskich, zarządzanie takimi projektami jak też inspirowanie i inwestowanie w szeroko pojęte obszary zaspokajania potrzeb mieszkańców miast - zarówno technologiczne (smart city) jak i socjalne (sharing economy).
Strategia, na podstawie Art. 13 pkt 1, n) Statutu Spółki, będzie przedmiotem zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie ALTA S.A.
Tekst Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  ALTA S.A. T +48 250 88 40 [email protected] WWW.ALTASA.PL

  ul. Bonifraterska 17 00 - 203 Warszawa NIP 527 - 010 -29 - 48 REGON 012835824
  Sąd Rejon owy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarc zy Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS 0000149976, kapitał spółki: 15 212 345,00zł w całości opłacony, Prezes Zarządu : Robert J. Moritz
  Strategia Spółki ALTA 2018 - 2022

  W latach 2013 - 2018, ALTA S.A. realizowała Strategię przyjętą przez Walne Zgromadzenie
  Spółki w 2013r.
  Strategia wyznaczała Spółce kierunki, które obejmowały sprzedaż nieruchomości TUP
  Property S.A. oraz inwestycję i rozwój projektu Siewierz Jeziorna prowadzonego w ramach
  Chmielowskie Sp. z o.o.
  Do 2018r. w ramach TUP Property S.A. sprzedano znaczącą część nieruchomości z portfela
  komercyjnego oraz zrewitalizowano, prze kształcono i sprzedano nieruchomości
  niezabudowane deweloperom z przeznaczeniem mieszkaniowym – łącznej wartości około 40
  mln zł.

  Natomiast w zakresie projektu Siewierz Jeziorna, ALTA S.A. doprowadziła do rozwoju projektu
  przez co rozumie się projektowan ie dzielnicy, przygotowanie nieruchomości, uzyskanie
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podział działek, negocjacje i sprzedaż
  działek budowlanych deweloperom, którzy zbudowali budynki i sprzedali mieszkania i domy
  mieszkańcom nowej dzielni cy. W Jeziornej mieszka prawie 100 rodzin, a ponad 160 mieszkań
  i domów jest w trakcie budowy. Wartość sprzedaży działek to około 16 mln zł, kolejne 22 mln
  zł to umowy przedwstępne na najbliższe 3 lata.
  Dzięki temu możliwa była inwestycja i rozwój projektu Siewierz Jeziorna ze źródeł własnych
  oraz znaczące obniżenie zadłużenia kredytowego w TUP Property S.A.

  W latach 2018 - 2022 ALTA przeprowadzi dezinwestycję pozostałych aktywów
  nieruchomościowych, planuje częściowe wyjście z projektu Siewierz Jeziorna, a pozyskane
  środki przeznaczać w dominującej części na wypłaty dla akcjonariuszy, w drodze dywidend i
  buy - backu.

  Podstawową działalnością ALTA będzie współinwestowanie w nowe projekty rewitalizacji i
  planowania obszarów miejskich, zarządzanie takimi projek tami, jak też inspirowanie i
  inwestowanie w szeroko pojęte obszary zaspokajania potrzeb mieszkańców miast – zarówno
  technologiczne (smart city) jak i socjalne (sharing economy).

  Zawsze kluczową zasadą będzie rozważenie wpływu podejmowanych przedsięwzięć n a
  społeczeństwo i środowisko.  Robert Jacek Moritz
  Prezes Zarządu

  Warszawa, 2018 - 05 - 24  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alta SA
ISIN:PLTRNSU00013
NIP:527-010-29-48
EKD: 74.15 działalność holdingów
Adres: ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa
Telefon:+48 22 2508840
www:www.altasa.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-04Raport półroczny
2019-11-20Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-04Raport półroczny
Komentarze o spółce ALTA
2019-05-22 18-05-17
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649