Raport.

ALTA SA (7/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27.02.2018r.

Zarząd ALTA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dnia 27 lutego 2018r.) co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1.Hlamata Holdings Limited
Liczba akcji: 7 769 708
Liczba głosów: 14 044 908
Procent głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 80,93%
Procent ogólnej liczby głosów: 64,89%
2.Fundusze Investor Parasol FIO (subfundusze: Zrównoważony, Akcji, TOP 25 Małych Spółek, TIP 50 Małych i Średnich Spółek, Nowych Technologii)
Liczba akcji: 1 463 821
Liczba głosów: 1 463 821
Procent głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8,43%
Procent ogólnej liczby głosów: 6,76%
3.Total FIZ
Liczba akcji: 1 702 030
Liczba głosów: 1 702 030
Procent głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 9,81%
Procent ogólnej liczby głosów: 7,86%

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alta SA
ISIN:PLTRNSU00013
NIP:527-010-29-48
EKD: 74.15 działalność holdingów
Adres: ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa
Telefon:+48 22 2508840
www:www.altasa.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-05-27Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALTA
2020-04-03 10-04-58
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649