Raport.

ALIOR BANK SA (8/2021) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie Panu Maciejowi Brzozowskiemu funkcji Członka Zarządu Alior Banku S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku Alior Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 4 maja 2021 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 kwietnia 2021 roku o jednogłośnym wyrażeniu zgody na powierzenie Panu Maciejowi Brzozowskiemu funkcji Członka Zarządu Alior Banku S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.
W dniu 29 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Banku powołała w skład Zarządu Banku Pana Macieja Brzozowskiego powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu, a także warunkowo (to jest pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego) powierzyła Panu Maciejowi Brzozowskiemu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Warunek, o którym mowa powyżej został spełniony w związku z wydaniem ww. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.
Informacja o wykształceniu oraz przebiegu pracy zawodowej Pana Macieja Brzozowskiego została przekazana w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alior Bank SA
ISIN:PLALIOR00045
NIP:1070010731
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
Telefon:+48 22 5552222
www:www.aliorbank.pl
Kalendarium raportów
2021-10-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALIOR BANK
2018-03-27 15:52:12
taktak
ładny wałek
2021-04-19 19:11:23
none
tak
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor