(i) nr 61/2017 z dnia 24 paźdz..." />

Raport.

ALIOR BANK SA (48/2018) Zakończenie negocjacji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących Alior Banku S.A. ("Bank" lub "Alior Bank"):
(i) nr 61/2017 z dnia 24 października 2017 r., w którym Bank poinformował o ujawnieniu opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia przez Zarząd decyzji o: (i) powołaniu projektu, którego celem jest analiza opcji strategicznych w ramach Grupy PZU z uwzględnieniem potencjalnej transakcji połączenia z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Pekao", łącznie z Alior Bank jako "Banki") oraz decyzji o (ii) wyborze doradcy mającego wspierać Alior Bank w tym procesie;
(ii) nr 62/2017 z dnia 24 października 2017 r., w którym Bank poinformował o podpisaniu z Pekao listu intencyjnego dotyczącego woli podjęcia wstępnych rozmów dotyczących potencjalnych strategii współpracy;
(iii) nr 47/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w którym Bank poinformował o ujawnieniu opóźnionej informacji poufnej dotyczącej uznania opcji połączenia z Pekao (w ramach którego to połączenia akcjonariusze Banku otrzymaliby akcje połączonego banku) za dającą szansę na wygenerowanie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Banku oraz o rozpoczęciu negocjacji w zakresie wyboru optymalnej formuły ewentualnego połączenia Banku z Pekao,
Zarząd Banku niniejszym informuje, że Banki nie doszły do porozumienia co do warunków ich połączenia, które w ocenie Zarządu Alior Banku pozwalałyby na osiągnięcie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Alior Banku.
W związku z powyższym, w dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Banku odstąpił od dalszych negocjacji z Pekao dotyczących połączenia obu Banków.
Bank kontynuuje konsekwentne działania w celu realizacji swojej obecnej Strategii ‘Cyfrowego Buntownika' i dalszego samodzielnego rozwoju w ramach Grupy PZU.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alior Bank SA
ISIN:PLALIOR00045
NIP:1070010731
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
Telefon:+48 22 5552222
www:www.aliorbank.pl
Kalendarium raportów
2021-10-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALIOR BANK
2018-03-27 15:52:12
taktak
ładny wałek
2021-04-19 19:11:23
none
tak
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor