(i) nr 56/2017 z dnia 2..." />

Raport.

BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (19/2018) Zakończenie negocjacji z Alior Bank S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank" lub "Pekao"):
(i) nr 56/2017 z dnia 23 października 2017 r., w którym Bank poinformował o ujawnieniu opóźnionej informacji poufnej dotyczącej aktualizacji strategii Banku w zakresie przeglądu potencjalnych możliwości inwestycyjnych obejmujących prace mające na celu zbadanie wykonalności i opłacalności oraz dokonanie oceny możliwości i potencjalnych warunków przejęcia i/lub połączenia z Alior Bank S.A. ("Alior", łącznie z Pekao jako "Banki"),
(ii) nr 57/2017 z dnia 23 października 2017 r., w którym Bank poinformował o zawarciu z Alior listu intencyjnego mającego na celu umożliwienie analizy wykonalności oraz dokonanie oceny różnych form potencjalnej współpracy lub połączenia obu podmiotów,
(iii) nr 18/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., w którym Bank poinformował o ujawnieniu opóźnionej informacji poufnej dotyczącej uznania (w ramach procesu analiz potencjalnej współpracy) opcji polegającej na połączeniu z Alior (z uwzględnieniem emisji akcji połączeniowych Banku skierowanej do akcjonariuszy Alior) za dającą szansę na wygenerowanie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Banku oraz o rozpoczęciu negocjacji w zakresie określenia warunków ewentualnej realizacji wskazanej opcji współpracy, to jest połączenia Banku z Alior,
Zarząd Banku niniejszym informuje, że Banki nie doszły do porozumienia co do warunków ich połączenia, które w ocenie Zarządu Pekao pozwalałyby na osiągnięcie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Pekao.
W związku z powyższym, w dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Banku odstąpił od dalszych negocjacji z Alior dotyczących połączenia obu Banków.
Bank kontynuuje konsekwentne działania w celu realizacji swojej obecnej Strategii "Siła Polskiego Żubra" do roku 2020.
Jednocześnie Bank pozostaje otwarty na opcje wzrostu nieorganicznego zgodnego z realizacją obecnej strategii Banku, które mogą zwiększyć wartość generowaną dla akcjonariuszy.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alior Bank SA
ISIN:PLALIOR00045
NIP:1070010731
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
Telefon:+48 22 5552222
www:www.aliorbank.pl
Kalendarium raportów
2021-10-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALIOR BANK
2018-03-27 15:52:12
taktak
ładny wałek
2021-04-19 19:11:23
none
tak
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor