Raport.

ALIOR BANK SA (46/2018) Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zidentyfikowania Alior Banku S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 44/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 31 lipca 2018 r., iż KNF, działając na podstawie art. 39 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej (działającego jako organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego), jednogłośnie zidentyfikowała Alior Bank S.A. jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nałożyła na Bank bufor (na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej) innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 unijnego rozporządzenia CRR (nr 575/2013).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Alior Bank SA
ISIN:PLALIOR00045
NIP:1070010731
EKD: 65.12 działalność bankowa
Adres: ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa
Telefon:+48 22 5552222
www:www.aliorbank.pl
Kalendarium raportów
2021-08-04Raport półroczny
2021-10-27Raport za III kwartał
2021-08-04Raport półroczny
2021-10-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ALIOR BANK
2018-03-27 15:52:12
taktak
ładny wałek
2021-04-19 19:11:23
none
tak
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor