Raport.

AITON CALDWELL SA (9/2018) Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

Postawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Aiton Caldwell S.A. ("Emitent") w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") informuje, iż w dniu 3 marca 2018 r. (sobota) o godzinie 9:55 wpłynęło do Spółki od Pani Katarzyny Bednarskiej zawiadomienie (powiadomienie pierwotne) złożone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji kupna akcji Aiton Caldwell S.A.
Z treści w/w pisma wynika, iż w dniu 1 marca 2018 r. Pani Katarzyna Bednarska - osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Markiem Bednarskim dokonała transakcji kupna akcji Aiton Caldwell S.A. (kod identyfikacyjny: PLATCDL00013).
Poniżej Emitent podaje szczegółowe informacje dotyczące transakcji przekazane przez Panią Katarzynę Bednarską:
1. Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu: Akcje.
2. Kod identyfikacyjny: PLATCDL00013.
3. Rodzaj transakcji: kupno.
4. Cena i wolumen:
CENA WOLUMEN
0,60 zł 185.167
0,75 zł 300
0,75 zł 1.622
5. Informacje zbiorcze: łączny wolumen: 187.089 cena: 0,602 zł
6. Data transakcji: 1.03.2018 r.
7. Miejsce transakcji: GPW, XNCO.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aiton Caldwell SA
ISIN:PLATCDL00013
NIP:583-304-27-23
EKD: 61 telekomunikacja
Adres: ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk
Telefon:+48 58 5050000
www:www.aitoncaldwell.pl
Komentarze o spółce AITON CALDWELL
2020-02-28 19-02-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649