Raport.

AGORA SA (11/2018) Rozpoczęcie negocjacji przez Agora S.A.

Zarząd Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 marca 2018 r., Agora podpisała z Kino Polska TV S.A. ("Kino Polska") list intencyjny ("List Intencyjny") dotyczący potencjalnego kupna przez Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka S.A. ("Stopklatka") ("Transakcja"). Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego Agora i Kino Polska będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia rozważanej Transakcji.
List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania Agora i Kino Polska do przeprowadzenia Transakcji. List Intencyjny obowiązuje do 30 czerwca 2018 r. Agora będzie informowała o kolejnych krokach związanych z przebiegiem procesu Transakcji w odrębnych raportach.
Agora informowała o inwestycji w Stopklatkę w raportach bieżących 06/2013, 22/2013 i 03/2014. Aktualnie Agora posiada około 41,14% ogólnej liczby akcji i głosów w Stopklatce. Przeprowadzenie Transakcji oznaczałoby zakończenie inwestycji w Stopklatce przez Agorę i zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie cyfrowej telewizji naziemnej.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Agora SA
ISIN:PLAGORA00067
NIP:526-030-56-44
EKD: 22.10 wydawanie gazet
Adres: ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa
Telefon:+48 22 5556000
www:www.agora.pl
Kalendarium raportów
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-08-14Raport półroczny
2020-11-17Raport za III kwartał
Komentarze o spółce AGORA
2020-04-02 09-04-26
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649