Raport.

AGORA SA (25/2017) Zawarcie przyrzeczonej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Warszawie

W nawiązaniu do raportu bieżącego 33/2016 r. Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Agora") informuje, że w dniu 27 października 2017 r. Spółka zawarła przyrzeczoną warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 6270 mkw. w Warszawie, położonej przy ulicy Czerniakowskiej 85/87 (odpowiednio: "Nieruchomość" oraz "Umowa Warunkowa").
Umowa Warunkowa ma charakter umowy sprzedaży o skutkach zobowiązujących, zawartej pod warunkiem nieskorzystania przez Prezydenta m.st. Warszawy z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości ("Warunek"). W razie spełnienia się Warunku zostanie zawarta przez Spółkę umowa rozporządzająca prawem użytkowania wieczystego Nieruchomością (umowa przenosząca).
Łączna cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wyniesie 19,0 mln zł netto, a pozytywny wpływ tej transakcji na wynik operacyjny (EBIT) Spółki i Grupy Agora w 2017 r. może wynieść około 8,3 mln zł.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Agora SA
ISIN:PLAGORA00067
NIP:526-030-56-44
EKD: 22.10 wydawanie gazet
Adres: ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa
Telefon:+48 22 5556000
www:www.agora.pl
Kalendarium raportów
2019-09-06Raport półroczny
2019-11-08Raport za III kwartał
2019-09-06Raport półroczny
Komentarze o spółce AGORA
2019-05-20 04-05-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649