Raport.

AFORTI HOLDING SA (28/2018) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. - lipiec 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za lipiec 2018 roku.
1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za lipiec 2018:
Na koniec lipca 2018 r. Aforti Finance S.A. udzielił 347 pożyczek (o 35,55% więcej rok-do-roku) o łącznej wartości 36 057,15 tys. PLN i wynik ten stanowi wzrost o 109,09% wobec 2017 roku.
Po pierwszych siedmiu miesiącach br. złożonych zostało 2 347 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną kwotę 293 978,22 tys. PLN. Liczba złożonych wniosków wzrosła o 95,75%, zaś ich łączna wartość o 246,70% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.
2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za lipiec 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lipcu 2018 r. wyniosła 19 034,64 tys. EUR i była wyższa o
249,23% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie, na koniec lipca br. wartość obrotu osiągnęła poziom 131 155,64 tys. EUR, notując wzrost o 240,66% rok-do-roku.
3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za lipiec 2018:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w lipcu 2018 r. wyniosła 4 957,46 tys. EUR. W okresie od stycznia do końca lipca br. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 24 684,13 tys. EUR łącznej wartości obrotu.
W związku z tym, iż spółka została zarejestrowana w czerwcu 2017 r., brak jest danych porównawczych.
4) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange za lipiec 2018:
Łączna wartość obrotu na platformach wymiany walut Aforti Exchange prowadzonych w Polsce oraz w Rumunii wyniosła w lipcu 2018 r. 23 992,09 tys. euro, co w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost o 340,18%.
Jednocześnie narastająco po pierwszej siedmiu miesiącach br. łączna wartość obrotu osiągnęła poziom 155 839,77 tys. euro i wzrosła ona rok-do-roku o 304,78%.
Łączne dane porównawcze za 2017 r. obejmują jedynie wynik wygenerowany przez Aforti Exchange S.A. z uwagi na fakt, iż Aforti Exchange Romania S.A. została zarejestrowana w czerwcu 2017 roku.
5) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za lipiec 2018:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lipcu 2018 r. wyniosła 456,52 tys. PLN. Stanowi to spadek o 71,87% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 8 i była niższa o 96,84% w porównaniu do lipca 2017 r. Spółka we wskazanym miesiącu zawarła 4 umowy, co stanowi spadek o 80,00% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.
W ujęciu narastającym, na koniec lipca 2018 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa
10 127,35 tys. zł, co stanowi spadek o 36,83% rok-do-roku. Liczba zleceń również obniżyła się o 90,43% z 14 156 do 1 355. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w okresie od stycznia do końca lipca br. zmniejszyła się o 51,06% do 46.
6) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za lipiec 2018:
W lipcu 2018 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 2 105,31 tys. PLN. Jednocześnie narastająco, na koniec lipca br. wartość ta osiągnęła poziom 10 864,58 tys. złotych.
Z uwagi na fakt, iż spółka zaczęła działalność operacyjną w styczniu 2018 roku, dane porównawcze nie są dostępne.
Tabela zawierająca szacunkowe dodatkowe dane raportowane za lipiec 2018 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aforti Holding SA
ISIN:PLMNTHL00016
NIP:525-245-37-55
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
Telefon:+48 22 6475000
www:www.afortiholding.pl
Komentarze o spółce AFORTI HOLDING
2021-09-23 22-09-14
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor