Raport.

AFORTI HOLDING SA (55/2018) Terminowy wykup obligacji serii M16 / Buy out of the M16 series bonds

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 01 sierpnia 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/19/07/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., dokonał wykupu 675 szt. Obligacji serii M16 celem ich umorzenia.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Management Board of Aforti Holding SA based in Warsaw ("the Company", "the Issuer") hereby announces, that on 1st August 2018, in accordance with the Conditions of Issue which comprised an annex to Resolution of the Board no 02/19/07/2016 dated on 19th July 2016, it purchased 675 of the M16 series Bonds to redemption of them.
Legal basis: Article 3, Paragraph 1, Point 6) of the Exhibit 3 "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market" to the Alternative Trading System Rules

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aforti Holding SA
ISIN:PLMNTHL00016
NIP:525-245-37-55
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa
Telefon:+48 22 6475000
www:www.afortiholding.pl
Komentarze o spółce AFORTI HOLDING
2021-08-04 20-08-38
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor