Raport.

ADIUVO INVESTMENTS SA (14/2019) Rejestracja połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Emitent, Spółka przejmująca) informuje, iż w dniu 11 lutego 2019 roku powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 4 lutego 2019 r. wpisu połącznia Emitenta ze spółkami zależnymi: Nutra sp. z o. o., Biovo sp. z o. o., OryxPL sp. z o. o. oraz StokPL sp. z o. o. (łącznie: Spółki przejmowane).
Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółek przejmowanych (Połączenie) zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 grudnia 2018 r. Z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem poszczególnych Spółek przejmowanych, Połączenie odbyło się bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki przejmującej. Połączenie zostało dokonane w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Adiuvo Investments SA
ISIN:PLADVIV00015
NIP:5272682571
EKD: 72.11 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Adres: ul. Słomińskiego 15/509 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 3983902
www:www.adiuvo.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce ADIUVO INVESTMENTS
2018-02-04 16:50:23
Przegrany
CZy Audivo jest czynnym zakładem. wypowie się ,czy upadłym"trupem'. OCzeuję, że ktoś kompetentny wypowie się w tej sprawie, W przeciwnym przypadku zwrócę się do KNF.
2018-02-04 16:54:04
Przegrany
Zła spółka AUdiuvo
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649