Raport.

ADIUVO INVESTMENTS SA (24/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku.

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ZWZ), które odbyło się w dniu 27 czerwca 2018 roku akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na tym ZWZ byli:
- Orenore Sp. z o. o., która posiadała na ZWZ 5.262.519 akcji Adiuvo Investments S.A., z których przysługiwało 6.962.519 głosów, co stanowiło 89,48% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 58,68% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, który posiadał na ZWZ 593.591 akcji Adiuvo Investments S.A., z których przysługiwało 593.591 głosów, co stanowiło 7,63% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 5,00% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Adiuvo Investments SA
ISIN:PLADVIV00015
NIP:5272682571
EKD: 72.11 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Adres: ul. Słomińskiego 15/509 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 3983902
www:www.adiuvo.pl
Kalendarium raportów
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce ADIUVO INVESTMENTS
2018-02-04 16:50:23
Przegrany
CZy Audivo jest czynnym zakładem. wypowie się ,czy upadłym"trupem'. OCzeuję, że ktoś kompetentny wypowie się w tej sprawie, W przeciwnym przypadku zwrócę się do KNF.
2018-02-04 16:54:04
Przegrany
Zła spółka AUdiuvo
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649