Raport.

ADIUVO INVESTMENTS SA (17/2018) Aktualizacja informacji nt. ewentualnej oferty akcji Adiuvo Investments S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 w sprawie informacji nt. podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent) uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii N Zarząd Adiuvo Investments, po zakończeniu w dniu 28 marca 2018 roku analizy szczegółowych parametrów potencjalnej oferty prywatnej, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji Spółki oraz bieżących potrzeb finansowych, podjął w tym samym dniu decyzję o odstąpieniu działań dotyczących przeprowadzenia emisji akcji w oparciu o ww. uchwałę NWZ. W ocenie Zarządu Spółki, w tym również jej Dominującego Akcjonariusza (Orenore Sp. z o.o., pośrednio Pan Marek Orłowski), obecny kurs akcji nie oddaje wartości Spółki, jej potencjału i nie odzwierciedla poziomu zainteresowania produktami spółek portfelowych wśród potencjalnych partnerów branżowych, z którymi prowadzone są rozmowy o możliwości współpracy.
Bieżąca działalność Emitenta przebiega zgodnie z założonym planem i jest finansowana pożyczkami udzielanymi przez Dominującego Akcjonariusza. Zarząd Spółki rozważa przy tym możliwość pozyskania różnych form finansowania dłużnego z udziałem inwestorów zewnętrznych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Adiuvo Investments SA
ISIN:PLADVIV00015
NIP:5272682571
EKD: 72.11 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Adres: ul. Słomińskiego 15/509 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 3983902
www:www.adiuvo.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-27Raport półroczny
Komentarze o spółce ADIUVO INVESTMENTS
2018-02-04 16:50:23
Przegrany
CZy Audivo jest czynnym zakładem. wypowie się ,czy upadłym"trupem'. OCzeuję, że ktoś kompetentny wypowie się w tej sprawie, W przeciwnym przypadku zwrócę się do KNF.
2018-02-04 16:54:04
Przegrany
Zła spółka AUdiuvo
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649