Raport.

ADIUVO INVESTMENTS SA (12/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Adiuvo Investments S.A (Spółka) informuje, iż w dniu 5 marca 2018 r. Spółka otrzymała od Pana Dariusza Zimnego pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Powiad omienie o transakcj i, o której mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Dariusz Zimny
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Członek Rady Nad zorczej Adiuvo Investments S.A.
  b) Pierwotne
  powiadomienie/zmiana
  Powiadomienie pierwotne
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Adiuvo Investments S.A.
  b) LEI 2594008DGQUKITQSXR04
  4 Szczegółowe informacje dotyczą ce transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju
  instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w
  którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod ident yfikacyjny
  Akcje
  ISIN PLADVIV00015 ;
  b) Rodzaj transakcji Nabycie akcji.
  c)
  Cena i wolumen Cena (w PLN) Wolumen
  10,80 PLN 20
  10,95 PLN 72
  10,90 PLN 20
  10,90 PLN 4
  d)
  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena
  Łączny wolumen: 116
  Cena: 10,91 PLN
  e) Data transakcji 2018 -03-05
  f) Miejsce transakcji XWAR – GPW rynek akcji  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Adiuvo Investments SA
ISIN:PLADVIV00015
NIP:5272682571
EKD: 72.11 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Adres: ul. Słomińskiego 15/509 00-195 Warszawa
Telefon:+48 22 3983902
www:www.adiuvo.pl
Kalendarium raportów
2020-05-29Raport za I kwartał
2020-09-25Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
2020-06-30Raport roczny
2020-07-28Raport za I kwartał
Komentarze o spółce ADIUVO INVESTMENTS
2018-02-04 16:50:23
Przegrany
CZy Audivo jest czynnym zakładem. wypowie się ,czy upadłym"trupem'. OCzeuję, że ktoś kompetentny wypowie się w tej sprawie, W przeciwnym przypadku zwrócę się do KNF.
2018-02-04 16:54:04
Przegrany
Zła spółka AUdiuvo
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649