Raport.

ABS INVESTMENT SA (2/2018) Wypłata odsetek od obligacji serii B

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 10 stycznia 2018 r. dokonał, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, wypłaty odsetek od obligacji serii B, za trzeci okres odsetkowy, na rzecz wszystkich Obligatariuszy.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ABS Investment SA
ISIN:PLABSIN00012
NIP:5472032240
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Warszawska 153 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 8221410
www:www.absinvestment.pl
Komentarze o spółce ABS INVESTMENT
2019-05-22 19-05-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649