Raport.

ABM SOLID SA (9/2018) Zatwierdzenie listy wierzytelności.

Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Postanowienie Sędziego Komisarza z dnia 19 marca 2018 roku zatwierdzające listę wierzytelności wraz z czteroma listami uzupełniającymi. Postanowienie to kończy ponad czteroletni proces uzgadniania wierzytelności Emitenta i oznacza, że wierzytelności sporne nie przekraczają ustawowego progu 15% ogólnej kwoty wierzytelności, co równocześnie otwiera drogę do zwołania Zgromadzenia Wierzycieli w celu zatwierdzenia układu.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ABM Solid SA
ISIN:PLABMSD00015
NIP:873-000-55-11
EKD: 45.00 budownictwo
Adres: ul. Bartla 3 33-100 Tarnów
Telefon:+48 14 6260207
www:www.abmsolid.eu
gpwlink:abmsolid.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce ABM SOLID
2019-04-20 15-04-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649