Raport.

ABM SOLID SA (6/2018) Podpisanie Umowy na wykonanie konstrukcji stalowej wraz z montażem.

Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (działając jako Podwykonawca) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z liderem Konsorcjum tj. firmą Most Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-862), ul. Kujawska 51A (działający jako Wykonawca) umowę na wykonanie konstrukcji stalowej wraz z dostawą i montażem.
Przedmiotem Umowy jest wytworzenie konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dostawą, montażem na placu budowy dla następujących części:
a) Obiekt MD-1 most drogowy.
b) Obiekt WD-1 wiadukt drogowy.
c) Obiekt MD-2 most drogowy.
Wartość Umowy wynosi 4 244 868,12 zł netto.
Termin realizacji do dnia 30 czerwca 2018 roku.
Kary Umowne:
- z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w wysokości 10% wartości Umowy,
- za spowodowanie przerwy w realizacji robót powyżej 10 dni z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, w wysokości 10% wartości Umowy,
- z tytułu odstąpienia od Umowy przez Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości Umowy,
Podwykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ABM Solid SA
ISIN:PLABMSD00015
NIP:873-000-55-11
EKD: 45.00 budownictwo
Adres: ul. Bartla 3 33-100 Tarnów
Telefon:+48 14 6260207
www:www.abmsolid.eu
Komentarze o spółce ABM SOLID
2020-04-02 06-04-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649