Raport.

ABADON REAL ESTATE SA (27/2018) Podpisanie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną Petrofox sp. z o. o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego 4/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd ABADON REAL ESTATE S.A. ("Emitent", "Spółka Przejmująca") decyzji w przedmiocie wszczęcia procedury przewidzianej w art. 516 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") polegającej na połączeniu w trybie uproszczonym ze spółką zależną - Petrofox sp. z o. o. ("Spółka Przejmowana"), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 31 lipca 2018 r. podpisał plan połączenia ze Spółką Przejmowaną ("Plan Połączenia").
Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta. W wyniku połączenia Emitent, zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Wobec faktu, iż Emitent jest właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu trybu uproszczonego opisanego w art. 516 § 6 KSH.
Planowane połączenie ma na celu uproszczenie struktury kapitałowej Grupy Abadon.
Emitent w załączeniu przekazuje Plan Połączenia wraz z załącznikami, który zostanie również zamieszczony na stronie internetowej Emitenta.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Abadon Real Estate SA
ISIN:PLVARNT00019
NIP:6771007078
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Partyzantów 49 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 8193333
www:www.abadonre.pl
Komentarze o spółce ABADON REAL ESTATE
2021-07-29 05-07-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor