Raport.

AAT HOLDING SA (9/2018) Informacje dotycząca wyników oferty zapisywania się na sprzedaż akcji AAT HOLDING S.A.

Zarząd AAT Holding S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych Spółki oraz ogłoszonej oferty zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Oferta"), że:
- w związku z zakończeniem w dniu 2 marca 2018 r. okresu przyjmowania ofert sprzedaży akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ("Oferty Sprzedaży") w ramach Oferty, Spółka otrzymała Oferty Sprzedaży obejmujące łącznie 426.815 (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset piętnaście) akcji Spółki;
- wszystkie otrzymane Oferty Sprzedaży zostały przyjęte; wszystkie akcje Spółki objęte Ofertami Sprzedaży zostaną nabyte w ramach Oferty przez Polon-Alfa S.A. (przed dniem przekształcenia Polon-Alfa sp. z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.);
- transakcja nabycia akcji Spółki w ramach Oferty zostanie rozliczona w dniu 7 marca 2018 r.; oraz
- po dokonaniu rozliczenia tej transakcji Spółka opublikuje odrębny raport bieżący, w który zawarte zostaną informacje wskazane w §12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AAT Holding SA
ISIN:PLAATHL00018
NIP:5252398192
EKD: 46.52 sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
Adres: ul. Puławska 431 02-801 Warszawa
Telefon:+48 22 5460546
www:www.aat.pl
Komentarze o spółce AAT HOLDING
2020-05-26 08-05-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649