Raport.

A.P.N. PROMISE SA (21/2018) Zamiar rozszerzenia zasięgu działalności APN Promise S.A. o terytorium Litwy.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do zwiększenia zasięgu działalności Grupy Kapitałowej o kolejny kraj - Litwę. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki zamierza zwrócić się do Członków Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na podjęcie adekwatnych działań.
Przedmiotem działalności spółki zależnej będzie sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania, usługi wsparcia technicznego (help desk).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:A.P.N. Promise SA
ISIN:PLAPNPS00017
NIP:5210088682
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Domaniewska 44A 02-672 Warszawa
Telefon:+48 22 3551600
www:www.apnpromise.pl
Komentarze o spółce A.P.N. PROMISE
2021-06-19 03-06-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor