Raport.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA (11/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.

Zarząd ELZAB S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.06.2017 r. Spółka otrzymała rezygnację Pana Krzysztofa Morawskiego z mandatu członka Rady Nadzorczej Spółki ELZAB, w tym z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. Nie wskazano przyczyny rezygnacji.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:

Komentarze o spółce
2020-06-01 04-06-46
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649