Raport.

ZASTAL SA (7/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w chwili otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2017 roku było reprezentowanych 5.267.305 akcji, co na ogólną liczbę akcji stanowi 15,72 % kapitału zakładowego Zastal SA.
Kapitał zakładowy wynosi 33.499.539,00 PLN i dzieli się na 33.499.539 szt. akcji.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na ZWZA spośród 5.267.305 szt. akcji:
Nazwa ilość głosów = ilość akcji % głosów na ZWZA % w ogólnej liczbie głosów
Financial Factory Sp. z o.o. 1.465.000 27,81 4,37
Król Beata 1.439.898 27,34 4,30
Starosta Włodzimierz 1.342.343 25,48 4,01
Gwizd Piotr 1.020.064 19,37 3,05

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ZASTAL SA
ISIN:PLZSTAL00012
NIP:929-00-93-806
EKD: 25.11 produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Adres: ul. Sulechowska 4a 65-119 Zielona Góra
Telefon:+48 68 3284214
www:www.zastal.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-06-01Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ZASTAL
2020-04-01 12-04-18
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649