Raport.

YOLO SA (46/2017) Sprzedaż nieruchomości

Zarząd YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Sprzedający"), w nawiązaniu do - raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 23 maja 2017 r., informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. Spółka zawarła umowę ("Umowa Sprzedaży") z podmiotem powiązanym osobowo tj. Anpire Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Pile ("Kupujący").
Umowa Sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Pile przy ul. dr Franciszka Witaszka 6, zabudowanych budynkiem biurowym "ONYX Business Point" wykończonym na stan deweloperski i na dzień podpisywania niniejszej umowy oddanym do użytkowania. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami, ani zobowiązaniami na rzecz Skarbu Państwa, gminy, czy osób trzecich.
Cenę sprzedaży Sprzedający i Kupujący ustalili na poziomie 15.960.801,74 zł netto powiększonym o należny podatek VAT ("Ostateczna Cena Sprzedaży). Ostateczna Cena Sprzedaży zostanie rozliczona z zaliczką zapłaconą przez Kupującego po zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży w dniu 23 maja 2017 r. w kwocie 15.346.210,30 zł netto powiększonej o należny podatek VAT ("Zaliczka"). Kupujący jest zobligowany dokonać dopłaty różnicy pomiędzy Ostateczną Ceną Sprzedaży a Zaliczką na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie do 4 września 2017 r.

Z dniem podpisania Umowy Sprzedaży nastąpiło przeniesienie prawa własności nieruchomości.
Spółka uznaje umowę za znaczącą, z uwagi na wartość transakcji.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Yolo SA
ISIN:PLPRESC00018
NIP:8971702186
EKD: 66.30 działalność związana z zarządzaniem funduszami
Adres: al. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa
Telefon:+48 22 6976455
www:www.presco.pl
Kalendarium raportów
2019-09-20Raport półroczny
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce YOLO
2019-06-25 08-06-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649