Raport.

WITTCHEN SA (22/2017) Zawarcie znaczącej umowy - aneks do umowy o linię wieloproduktową

Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że Spółka zawarła z mBank Spółka Akcyjna aneks nr 5 do umowy na linię wieloproduktową z dnia 13 października 2014 r. nr 38/098/14/Z/VX ("Umowa").
Zgodnie z zawartym aneksem do Umowy Spółce przysługuje obecnie globalny limit w kwocie 60 mln złotych ("Limit"). W ramach Limitu udostępniono następujące sublimity: (i) kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym w kwocie równej Limitowi, (ii) linia na gwarancję w kwocie 10 mln złotych, oraz (iii) linia na akredytywy w kwocie równej Limitowi.
Zabezpieczeniem Umowy jest hipoteka łączna na nieruchomościach Emitenta w Palmirach do kwoty 90 mln złotych, zastaw rejestrowy na zapasach towarów o wartości ewidencyjnej min. 15 mln złotych, stanowiących własność Spółki oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Aneks do Umowy nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wittchen SA
ISIN:PLWTCHN00030
NIP:9511022154
EKD: 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
Adres: ul. Ogrodowa 27/29 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7663333
www:www.wittchen.com
Kalendarium raportów
2020-03-26Raport roczny
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-17Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WITTCHEN
2020-02-25 00-02-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649