Raport.

WIELTON SA (18/2017) Zawarcie z BGŻ BNP PARIBAS S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2016 z dnia 28 września 2016 roku dotyczącego aneksów do umów kredytowych z BGŻ BNP PARIBAS S.A. ("Bank"), Zarząd Wielton S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku zawarł z Bankiem aneksy do umowy kredytu rewolwingowego do kwoty 17,9 mln zł oraz kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 5 mln zł.
Na mocy zawartych aneksów okres kredytowania przewidziany w obu ww. umowach został wydłużony do dnia 15 lipca 2020 roku (dotychczasowy okres kredytowania upływał dnia 30 czerwca 2017 roku). Zabezpieczenie, koszt obsługi kredytów, jak i pozostałe istotne warunki umów kredytowych nie uległy zmianie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wielton SA
ISIN:PLWELTN00012
NIP:899-246-27-70
EKD: 34.20 Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep
Adres: ul. Rymarkiewicz 6 98-300 Wieluń
Telefon:+48 43 8434510
www:www.wielton.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-23Raport roczny
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-17Raport półroczny
2020-11-18Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WIELTON
2018-04-20 23:58:02
jaNEK
SPOLKA OK
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649