Raport.

VENTURE INC SA (13/2017) Rejestracja Zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje iż dnia 23.08.2017 r. powziął informację o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, dokonanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ("ZWZA") z dnia 29.06.2017. Zarejestrowane zmiany dotyczą paragrafów:
Zmieniono: § 6; § 12 ust. 3; § 18;
Dodano: § 19; § 20; § 21; § 22; § 23; § 24; § 25; § 26; § 27.
Treści uchwał Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym (EBI) nr 9/2017 z dnia 29.06.2017 roku. Natomiast zmiany w Statucie Spółki wprowadzone na ZWZA wraz ze Statutem zawierającym te zmiany zostały opublikowane przez Emitenta raportem bieżącym (EBI) nr 10/2017.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Venture Inc SA
ISIN:PLVNTIN00011
NIP:8992650810
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: al. gen. Józefa Hallera 180/14 53-203 Wrocław
Telefon:+48 537020050
www:www.ventureinc.com
gpwlink:venture.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-22Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-22Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce VENTURE INC
2019-04-19 14-04-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649