Raport.

VARSAV VR SA (16/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną III kadencję

Zarząd Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pięciu członków Rady Nadzorczej na nową wspólną III kadencję, w osobach:
1) Pana Piotra Babieno,
2) Pana Dominika Gaworeckiego,
3) Pana Adama Osińskiego,
4) Pana Łukasza Rosińskiego,
5) Pani Iwony Rogowskiej.
W załączeniu Emitent przekazuje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej, zawierające informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, dotyczące członków Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-02 05-04-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649