Raport.

UNIFIED FACTORY SA (20/2017) OŚWIADCZENIE ZARZĄDU UNIFIED FACTORY S.A. W SPRAWIE SPŁATY NALEŻNOŚCI

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W związku z zapytaniem akcjonariusza Cezarego Nowosada złożonym na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Unified Factory S.A. w trybie art. 428 ksh o ustosunkowanie się Zarządu do informacji zawartej w opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego Spolki za rok 2016 dotyczącej niespłaconej należności z tytułu dostaw i usług (str 2 opinii), Zarząd przedstawił oświadczenie w tej sprawie z którego wynika, że wszystkie należności objęte porozumieniem o spłacie zadłużenia w terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku, zostały uregulowane w całości.
Z pozostałych należności do spłaty pozostała kwota 34 tysięcy złotych, która jako należność nieprzeterminowana jest spłacana w ratach miesięcznych.
Zarząd Unified Factory S.A. publikuje w załączeniu pełny tekst oświadczenia w tej sprawie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-02-23 02-02-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649