Raport.

UHY ECA SA (30/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd UHY ECA S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") z siedzibą w Krakowie przekazuje wykaz Akcjonariuszy, uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2017 r., którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Reprezentowanych było 3 580 055 akcji Emitenta (69,01 % kapitału zakładowego) z 5.187.526 akcji ogółem.
1) RS Holding Sp. z o. o.:
- liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 2 157 550
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2 157 550
- udział głosów na tym WZA: 60,27 %
- udział w ogólnej liczbie głosów: 41,59%
2) ABS INVESTMENT S.A.:
- liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 845 000
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 845 000
- udział głosów na tym WZA: 23,60%
- udział w ogólnej liczbie głosów: 16,29%
3) Piotr Woźniak:
- liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 294 265
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 294 265
- udział głosów na tym WZA: 8,22%
- udział w ogólnej liczbie głosów: 5,67%
4) Michał Kołosowski:
- liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 283 240
- liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 283 240
- udział głosów na tym WZA: 7,91%
- udział w ogólnej liczbie głosów: 5,46%

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-02-25 01-02-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649