Raport.

TOYA SA (37/2017) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 37/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. dotyczącego treści podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. TOYA S.A., sprostowuje oczywistą omyłkę pisarską w następujący sposób:
Było:
Zarząd TOYA S.A. w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. , które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r.
Powinno być:
Zarząd TOYA S.A. z uwagi na omyłkowe pominięcie przez notariusza uchwały powołującej Pana Piotra Mondalskiego na członka Rady Nadzorczej, w załączeniu do niniejszego raportu, ponownie przekazuje do publicznej wiadomości pełną treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. , które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r.
Niniejszym TOYA S.A. koryguje oczywistą omyłkę pisarską w wyżej wskazanym zakresie.
Pozostała treść raportu 37/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. oraz jego załącznika nie uległa zmianie.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Toya SA
ISIN:PLTOYA000011
NIP:895-16-86-107
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
Adres: ul. Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 3246200
www:www.toya.pl
Kalendarium raportów
2020-08-27Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TOYA
2020-05-29 03-05-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649