Raport.

TOYA SA (38/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej TOYA S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TOYA S.A. we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A., powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, w składzie:
1. Pan Dariusz Górka
2. Pan Michał Kobus
3. Pan Tomasz Koprowski,
4. Pan Grzegorz Maciąg
5. Pan Piotr Mondalski
6. Pan Wojciech Bartłomiej Papierak
7. Pan Jan Szmidt
Ponadto Panowie: Piotr Mondalski, Dariusz Górka, Grzegorz Maciąg, Michał Kobus, Wojciech Bartłomiej Papierak spełniają kryteria, które powinni spełniać niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki, nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej z formie życiorysów przekazanych Emitentowi przez w/w Członków Rady Nadzorczej , Emitent publikuje w załączniku do niniejszego raportu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Toya SA
ISIN:PLTOYA000011
NIP:895-16-86-107
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
Adres: ul. Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław
Telefon:+48 71 3246200
www:www.toya.pl
Kalendarium raportów
2020-03-26Raport roczny
2020-05-07Raport za I kwartał
2020-08-27Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TOYA
2020-02-25 01-02-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649