Raport.

TESGAS SA (15/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 29.06.2017 r.

Zarząd TESGAS S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku:
- Włodzimierz Kocik - posiadał 5.007.143 głosów z ogólnej liczby 10.223.583 głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, co stanowiło 48,98% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz 30,62% ogólnej liczby głosów.
- Marzenna Kocik posiadała 4.095.250 głosów z ogólnej liczby 10.223.583 głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, co stanowiło 40,06% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz 25,05% ogólnej liczby głosów.
- Piotr Majewski posiadał 1.089.960 głosów z ogólnej liczby 10.223.583 głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, co stanowiło 10,66% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz 6,67% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1639).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Tesgas SA
ISIN:PLTSGS000019
NIP:777-25-27-260
EKD: 42.21 roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Adres: ul. Batorowska 9 62-070 Dąbrowa
Telefon:+48 61 8901600
www:www.tesgas.pl
Kalendarium raportów
2020-03-20Raport roczny
2020-05-15Raport za I kwartał
2020-08-31Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TESGAS
2020-02-22 04-02-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649