Raport.

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (25/2017) Zawarcie aneksu do istotnej umowy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 17/2017 z dnia 16 maja 2017 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 czerwca 2017 roku powziął informację o zawarciu aneksu do istotnej umowy z Muzeum Śląskim w Katowicach, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku.
Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wydłużenia ostatecznego terminu realizacji części robót budowlanych wynikających z powyższej umowy do dnia 15 sierpnia 2017 roku w celu wykonania i rozliczenia robót innego rodzaju niż określone w przedmiarze. Zawarty aneks zwiększa łączną wartość umowy głównej o kwotę 257 381,49 zł brutto. Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy, w tym zapisy wynikające z podpisanych dotychczas aneksów oraz umów dodatkowych, pozostają bez zmian.
W związku z powyższym, całkowita wartość umowy zawartej z Muzeum Śląskim w Katowicach, wraz z uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych aneksów oraz umów na roboty dodatkowe, wynosi obecnie 23 077 216,75 zł brutto.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-26 09-05-20
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649