Raport.

HURTIMEX SA (2/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Hurtimex S.A.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów i obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 roku:
1) Jarosław Kopeć - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła, 1 212 610, co stanowiło 34,92% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2016 r. i stanowi 9,01% w ogólnej liczbie głosów (akcje serii A,G) ;
2) Krystyna Kopeć - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 1 166 250, co stanowiło 33,58 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2017 r. i stanowi 8,66% w ogólnej liczbie głosów (akcje serii A,G):
3) Marcin Kopeć - łączna liczba głosów przysługujących z akcji na Walnym Zgromadzeniu wyniosła 1 094 020, co stanowiło 31,50 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.05.2017r. i stanowi 8,12% w ogólnej liczbie głosów (akcje serii A, G).
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku reprezentowanych było łącznie 2 122 880 akcji z ogólnej ich liczby 10 465 315 sztuk (akcje serii A i G) / 21 768 977 (akcje serii A, G, H) , dających łącznie 3 472 880 głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z ogólnej liczby głosów wynoszącej 13 465 315 głosów (akcje serii A i G) / 24 768 977 (akcje serii A, G, H) .

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:TIM SA
ISIN:PLTIM0000016
NIP:8970009678
EKD:51,70 - pozostała sprzedaż hurtowa
Adres:ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław
Telefon:+48 71 3761621
www:www.timsa.pl
Kalendarium raportów
2020-09-23Raport półroczny
2020-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TIM SA
2020-05-26 08-05-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649