Raport.

NEUCA SA (101/2017) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia NEUCA S.A. (jako spółki przejmującej) ze Spółkami CITODAT S.A., TORFARM Sp. z o.o. oraz OPTIMA RADIX VITA PLUS TADANCO S.A. (jako spółkami przejmowanymi).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki NEUCA S.A. w Toruniu ("Spółka"), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000049872, działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ksh, niniejszym po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia NEUCA S.A. (jako spółki przejmującej) z niżej wymienionymi Spółkami (jako spółkami przejmowanymi):
1. CITODAT S.A. z siedzibą we Wrocławiu;
2. TORFARM Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu;
3. OPTIMA RADIX VITA PLUS TADANCO S.A. z siedzibą w Ołtarzewie.
Wyżej wymienione Spółki są Spółkami zależnymi od Neuca S.A..
Neuca S.A. posiada 100% akcji lub udziałów w Spółkach CITODAT S.A., TORFARM Sp. z o.o. oraz OPTIMA RADIX VITA PLUS TADANCO S.A..
Pełną treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:TIM SA
ISIN:PLTIM0000016
NIP:8970009678
EKD:51,70 - pozostała sprzedaż hurtowa
Adres:ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław
Telefon:+48 71 3761621
www:www.timsa.pl
Kalendarium raportów
2020-09-23Raport półroczny
2020-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce TIM SA
2020-05-29 02-05-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649