Raport.

SYGNITY SA (48/2017) Informacja nt. wezwania do wcześniejszego wykupu części obligacji Sygnity S.A.

Zarząd Sygnity S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 3 lipca 2017 r. do Spółki wpłynęły od AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("AXA") oraz Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Pioneer") datowane na ten sam dzień wezwania do wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę, a posiadanych przez fundusze zarządzane przez odpowiednio AXA oraz Pioneer.
Zgodnie z treścią otrzymanych wezwań, wskazując na przypadek naruszenia wskaźników finansowych przez Emitenta na podstawie informacji zawartych w raportach (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym) za I półrocze roku obrotowego 2016/2017:
- AXA będąca organem AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych - posiadacza 30 obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości 0,3 mln zł wyemitowanych przez Spółkę - wezwała Spółkę do wykupu wraz z odsetkami posiadanych obligacji w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania;
- Pioneer, działając w imieniu Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty, posiadaczy łącznie 530 obligacji serii 1/2014 o wartości 5,3 mln zł wyemitowanych przez Spółkę wezwał Emitenta do natychmiastowego wykupu i spłaty wraz z należnymi odsetkami wszystkich obligacji Spółki posiadanych przez ww. obligatariuszy.
Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z informacjami przekazanymi raportem bieżącym nr 46/2017, zgłoszenie przez obligatariuszy do wcześniejszego wykupu obligacji w liczbie przekraczającej 2,5% liczby wyemitowanych przez Spółkę obligacji stanowi jeden z warunków naruszających zgody dotyczące postanowień umów kredytowych zawartych z Deutsche Bank Polska S.A. oraz ING Bank Śląski S.A., o których mowa w ww. raporcie bieżącym.
Intencją Emitenta jest podjęcie rozmów z obligatariuszami w zakresie warunków wykupu obligacji objętych zgłoszonymi wezwaniami.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sygnity SA
ISIN:PLCMPLD00016
NIP:586-00-05-293
EKD: 72.20 doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
Adres: Al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa
Telefon:+48 22 2908800
www:www.sygnity.pl
Kalendarium raportów
2019-08-14Raport za III kwartał
2019-08-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SYGNITY
2018-01-18 18:07:05
Obserwator
dramat
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649