Raport.

SUWARY SA (38/2017) Podpisanie aneksu do istotnej umowy

Zarząd Suwary S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do istotnej umowy z Orlen Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (RB 32/2014 z dnia 02.12.2014r.).
Aneks przedłuża obowiązywanie umowy do dnia 31.12.2017r.
Zgodnie z szacunkowymi wielkościami zamówień, łączna wartość aneksu wyniesie 3,5 mln PLN.
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne §5.1 p.3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Suwary SA
ISIN:PLSUWAR00014
NIP:731-10-07-350
EKD: 22.22 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Piotra Skargi 45/47 95-200 Pabianice
Telefon:+48 42 2252205
www:www.suwary.com.pl
Kalendarium raportów
2019-06-28Raport półroczny
2019-08-28Raport za III kwartał
2019-08-29Raport za III kwartał
2019-06-28Raport półroczny
2019-08-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SUWARY
2019-06-26 02-06-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649