Raport.

SUNEX SA (26/2017) Przekroczenie wartości zamówień Polska Ekologia Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Emitenta

Zarząd SUNEX S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30.06.2017 r. Emitent otrzymał kolejne zamówienie od Polska Ekologia Sp. z o.o. (Klient) z siedzibą w Raciborzu. Łączna wartość zamówień w okresie od publikacji ostatniego raportu bieżącego w dniu 04.05.2017 r. w sprawie przekroczenia wartości zamówień tego samego klienta progu 10% kapitałów własnych Emitenta (raport bieżący nr 19/2017) wyniosła 2.697.195,44 PLN i tym samym przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta w tym okresie.
Ww. zamówienie jest jednocześnie zamówieniem o najwyższej wartości od dnia 04.05.2017 r. i obejmuje dostawę kolektorów na kwotę w wysokości 516.312,00 PLN netto.
Warunki transakcji nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych. Zamówienie nie zawiera kar umownych i nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sunex SA
ISIN:PLSUNEX00013
NIP:639-18-14-766
EKD: 28.21 produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
Adres: ul. Piaskowa 7 47-400 Racibórz
Telefon:+48 32 4149212
www:www.sunex.pl
Komentarze o spółce SUNEX
2020-02-24 09-02-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649