Raport.

SOHO DEVELOPMENT SA (59/2017) Wpis połączenia Soho Factory Sp. z o.o. z Emitentem

Zarząd Soho Development S.A. ("Emitent") zawiadamia iż w dniu 30 czerwca 2017 r. powziął informację z systemu informatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości o wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS połączenia Emitenta i jego spółki zależnej Soho Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie przez Emitenta majątku spółki Soho Factory Sp. z o.o. na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 stycznia 2017 r., zatwierdzonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 marca 2017 r.
Spółka Soho Factory Sp. z o.o. była podmiotem w 100 % zależnym od Emitenta, zaś połączenie odbyło się w trybie uproszczonym bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez wydania nowych akcji Emitenta.
Zgodnie z uzyskaną informacją wpis połączenia nastąpił w dniu 30 czerwca 2017 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-29 02-05-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649