Raport.

SKARBIEC HOLDING SA (27/2017) Zgłoszenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 3 lipca 2017 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, w dniu 30 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza tj. Murapol S.A. zgłoszenie kandydatury Pana Michała Sapoty na członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Murapol S.A. w przekazanym Spółce piśmie oświadczył;
"Jednocześnie w imieniu spółki pod firmą Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej oświadczamy, iż intencją akcjonariusza jest zmiana w składzie Rady Nadzorczej polegająca wyłącznie na uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej, przy pozostawieniu w składzie Rady Nadzorczej obecnych jej członków, a więc:
Pana Piotra Stępniaka
Pana Grzegorza Grabowicza
Pana Roberta Oppenheim
Pana Bogusława Grabowskiego
Tym samym, na wypadek odwołania w jakimkolwiek trybie członków Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej, zgłaszamy ich (ponowne) jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej, spełniających (tam, gdzie ma to zastosowanie) kryterium niezależności, w ten sposób, aby skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:
Pan Piotr Stępniak
Pan Grzegorz Grabowicz
Pan Robert Oppenheim
Pan Bogusław Grabowski
Pan Michał Sapota".
Opis wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wskazanych powyżej członków Rady Nadzorczej Spółki (aktualnego składu Rady Nadzorczej) znajduje się na stronie internetowej: www.skarbiec - holding.com.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i opis doświadczenia zawodowego Pana Michała Sapoty wraz ze zgodą na zasiadanie w Radzie Nadzorczej Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-04-05 14-04-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649