Raport.

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SEKA SA

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SEKA S.A. ogłoszonego w dniu 24 maja 2017 roku przez panów MACIEJA SEKUNDĘ oraz MICHAŁA SEKUNDĘ

Pan Maciej Sekunda („Podmiot Nabywający”) oraz Pan Michał Sekunda (wspólnie z Panem Maciejem Sekundą jako „Wzywający”) informują o zmianie treści ogłoszonego w dniu 24 maja 2017 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż 20.061 akcji spółki Seka S.A. z siedzibą w Warszawie („Wezwanie”) jak następuje:
1. Punkt 8 Wezwania ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
„Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 7,01 zł (siedem złotych jeden grosz) za jedną Akcję.
2. W punkcie 9 Wezwania dotychczasowa treść w poniższym zakresie ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:
„Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 7,005 zł (siedem złotych pięć dziesiątych grosza) za Akcję.”

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce SEKA
2020-04-05 15-04-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649