Raport.

SANWIL HOLDING SA (16/2017) Rozwiązanie i likwidacja spółki zależnej Emitenta

Sanwil Holding Spółka Akcyjna, informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Draszba Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, w której Emitent posiada 100% kapitału zakładowego.
Na Zgromadzeniu podjęto uchwałę dotyczącą rozwiązania spółki zależnej i rozpoczęciu procedury likwidacji z dniem podjęcia uchwały.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-02-25 01-02-23
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649