Raport.

SMS KREDYT HOLDING SA (22/2017) Wypłata odsetek od obligacji serii AN i AM

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku dokonał terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii AN i serii AM za okresy odsetkowe, których płatność upływała w dniu 30 czerwca 2017 roku.
Wartość wyemitowanych obligacji serii AM wynosi 5.000.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 27 lipca 2019 roku.
Wartość wyemitowanych obligacji serii AN wynosi 11.400.000 zł, a termin ich wykupu przypada na dzień 30 sierpnia 2019 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2020-05-26 07-05-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649