Raport.

REGNON SA (9/2017) Zmiana składu Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.

Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [t.j. Dz. U. z 28 stycznia 2014 r. poz. 133 z późn. zm.] informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Bełdyga, Pana Tomasza Karczewskiego i Pana Filipa Sinkiewicza. Wobec uprzedniego złożenia rezygnacji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Emitenta, Rada Nadzorcza obecnej kadencji przestała istnieć, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję Pana Jarosława Podolskiego, Panią Aleksandrę Bełdyga, Pana Jacka Jaruchowskiego, Pana Krzysztofa Jaworskiego, Pana Patryka Urbanowicza oraz Pana Zbigniewa Bombika. Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jackowi Jaruchowskiemu, funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Bombikowi, a funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Panu Patrykowi Urbanowiczowi. Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółka przekaże bezzwłocznie po ich otrzymaniu.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Regnon SA
ISIN:PLPRNTC00017
NIP:954-21-80-954
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: Al. Walentego Roździeńskiego 188c 40-203 Katowice
Telefon:+48 32 2075600
www:www.regnon.com
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-06-01Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce REGNON W RESTRUKTU...
2017-11-24 10:19:36
krk
będzie coś z tej spółki jeszcze?
2017-11-24 11:42:08
regonowicz
Cuda się zdarzają może i tutaj Mikołaj okaże się łaskawy.
Trzeba czekać i tyle
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649