Raport.

REGNON SA (10/2017) Zmiana składu Zarządu Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji.

Regnon Spółka Akcyjna w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [t.j. Dz. U. z 28 stycznia 2014 r. poz. 133 z późn. zm.] informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta odwołała z Zarządu Spółki Pana Adama Wysockiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz Panią Barbarę Konrad-Dziwisz pełniącą funkcję Członka Zarządu Emitenta. Jednocześnie Rada Nadzorcza oddelegowała ze skutkiem natychmiastowym do Zarządu Spółki Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Jaworskiego powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta na okres trzech miesięcy oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Podolskiego powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Emitenta na okres trzech miesięcy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Regnon SA
ISIN:PLPRNTC00017
NIP:954-21-80-954
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: Al. Walentego Roździeńskiego 188c 40-203 Katowice
Telefon:+48 32 2075600
www:www.regnon.com
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-06-01Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce REGNON W RESTRUKTU...
2017-11-24 10:19:36
krk
będzie coś z tej spółki jeszcze?
2017-11-24 11:42:08
regonowicz
Cuda się zdarzają może i tutaj Mikołaj okaże się łaskawy.
Trzeba czekać i tyle
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649