Raport.

RADPOL SA (63/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej "Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w punkcie 12 porządku obrad z uwagi na brak publikacji nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Radpol SA
ISIN:PLRDPOL00010
NIP:843-00-00-202
EKD: 2524 produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Batorego 14 77-300 Człuchów
Telefon:+48 59 8342271
www:www.radpol.com.pl
Kalendarium raportów
2020-08-20Raport półroczny
2020-11-05Raport za III kwartał
Komentarze o spółce RADPOL
2020-06-01 04-06-40
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649