Raport.

RAJDY 4X4 SA (75/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Łodzi dalej Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj.18.08.2017r. , Pani Alicja Wiaderek złożyła rezygnację pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Rajdy 4x4 S.A. z dniem 18.08.2017r.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-05-22 18-05-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649