Raport.

QUBICGAMES SA (23/2017) Informacja o sprzedaży części akcji Plantator S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd QubicGames S.A. informuje, że w dniu 28.06.2017 r. została zakończona seria transakcji sprzedaży instrumentów finansowych związanych z akcjami Plantator S.A. (dalej "Plantator") w ramach której QubicGames S.A. sprzeda sumarycznie 15.804 (słownie: piętnaście tysięcy osiemset cztery) akcje Plantatora (dalej "Akcje") za 125.167,68 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 68 groszy).
 
Po realizacji transakcji QubicGames S.A. będzie posiadał 167.412 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście akcji spółki Plantator), co stanowi 13,39% obecnych akcji Plantator, z czego 36.642 (słownie trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcje objętych jest ofertą opcji sprzedaży akcji w cenie 7,91 złotego za akcję.
 
Sumaryczny przychód ze sprzedaży Akcji przekroczy całkowity koszt inwestycji QubicGames S.A. w spółkę Noobz PL Sp. z o.o., który wynosił 125.000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
 
Spółka Plantator posiada 100% udziałów spółki Noobz PL  Sp. z o.o.
Dnia 6 czerwca 2017 r. została podjęta uchwała w sprawie zmiany nazwy spółki Plantator na Noobz from Poland Spółka Akcyjna.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:QubicGames SA
ISIN:PLQBCGM00018
NIP:8212515641
EKD: 58.21 działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Adres: ul. Katedralna 16 08-110 Warszawa
Telefon:+48 531242300
www:www.qubicgames.com
Komentarze o spółce QUBICGAMES
2017-11-24 09:15:41
PIG
No i ruszmy z projektem PIG :) ciekawe co im się uda wyciągnąć wartościowego .
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649